Pages

Friday, September 13, 2013

Rukyah 2

"Satu lagi Hadis mengatakan bahawa sesiapa yang melawat orang sakit, belum ditakdirkan untuk mati, dan dia membaca doa berikut tujuh kali, Allah Ta'ala pasti akan menyembuhkan dia dari penyakit beliau: 


'As-alul laahal Azeem Rabbal arshil Azeem Ay yashfi yak '

saya mohon kepada Allah yang Maha Berkuasa, Pemilik yang mempunyai Arasy Maha Mulia bahawa Dia menyembuhkan anda. (Abu Daud) "
--------------------------------------------------------------------------
"As-alul laahal Azeem Rabbal arshil Azeem Ay yashfi yak "
Saya mohon Allah Yang Maha Kuasa, Pemilik yang mempunyai Arasy Maha Mulia bahawa Dia menyembuhkan anda.

"As-alul laahal Azeem Rabbal arshil Azeem Ay yashfi yak"
 Saya mohon Allah Yang Maha Kuasa, Pemilik yang mempunyai Arasy Maha Mulia bahawa Dia menyembuhkan anda.

"As-alul laahal Azeem Rabbal arshil Azeem Ay yashfi yak"
 Saya mohon Allah Yang Maha Kuasa, Pemilik yang mempunyai Arasy Maha Mulia bahawa Dia menyembuhkan anda.

"As-alul laahal Azeem Rabbal arshil Azeem Ay yashfi yak"
 Saya mohon Allah Yang Maha Kuasa, Pemilik yang mempunyai Arasy Maha Mulia bahawa Dia menyembuhkan anda.

"As-alul laahal Azeem Rabbal arshil Azeem Ay yashfi yak"
 Saya mohon Allah Yang Maha Kuasa, Pemilik yang mempunyai Arasy Maha Mulia bahawa Dia menyembuhkan anda.

"As-alul laahal Azeem Rabbal arshil Azeem Ay yashfi yak"
 Saya mohon Allah Yang Maha Kuasa, Pemilik yang mempunyai Arasy Maha Mulia bahawa Dia menyembuhkan anda.

"As-alul laahal Azeem Rabbal arshil Azeem Ay yashfi yak"
 Saya mohon Allah Yang Maha Kuasa, Pemilik yang mempunyai Arasy Maha Mulia bahawa Dia menyembuhkan anda.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

Followers